Skolereglement

Skolens undervisningsplan for teoretisk og praktisk opplæring bruker lærerplan klasse B, som er fastsatt av Vegdirektoratet. Vi er pliktige til å følge denne planen under opplæringen.

Undervisningstider

Tidspunkt for ordinære kjøretimer avtales individuelt med kjørelærer. Opppmøte er vanligvis utenfor trafikkskolens lokaler, men andre oppmøtesteder kan avtales med kjørelærer.

Bestilling av timer

Bestilling av timer gjøres direkte med kjørelærer.

Avbestilling av timer

Avbestilling av timer må skje senest 24 timer før kjøretimen starter.  Ved helligdager eller helg må kjøretimen avbestilles siste virkedagen før. Timer som ikke avbestilles innen fristen må betales i sin helhet.

Avbestilling gjøres direkte med kjørelærer.

Avbestilling av obligatorisk opplæring og kurs må skje senest 3 virkedager før.

Ved dokumentert sykdom som forhindrer oppmøte, må avbestilling skje snarest mulig. Egen sykdom må dokumenteres med legeattest.

Elever som møter for sent til timen

Kjørelærer venter i 15 min. Etter dette betraktes timen som ”ikke møtt” og timen går ut. Eleven må betale for timen.

Timer skolen må avbestille

På grunn av sykdom, tekniske problemer og lignende må vi ta forbehold om at bestilte timer må avbestilles. Det vil bli gitt beskjed i så god tid som mulig.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte.

Betaling

Kjøretimer betales normalt til kjørelærer umiddelbart etter timen, med kort eller kontant, dersom ikke annet er avtalt. Vi tar ikke kredittkort – kun debitkort.

Kurs blir fakturert.